3.3 Odkonserwowanie

Odkonserwowanie obrabiarki należy dokonać przed ustawieniem jej na fundamencie.
Usunąć warstwę konserwacyjną i zanieczyszczenia z chronionych powierzchni obrabiarek, używając do tego miękkich szmat zwilżonych zmywaczem naftowym 'Antykor' - PN-71/C-96043.
Szczególnie starannie oczyścić prowadnice oraz wszystkie powierzchnie ślizgowe.
Oczyszczone powierzchnie ślizgowe należy dokładnie wytrzeć suchymi szmatami, a następnie lekko nasmarować używając do tego celu oleju maszynowego 26.