3.1 Rozpakowanie i transport wewnątrz zakładu

W celu zabezpieczenia obrabiarki przed uszkodzeniem w czasie transportu przewozi się ją w skrzyni drewnianej. Wyposażenie zapakowane jest oddzielnie, przymocowane do dna skrzyni. Przez odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwia się przesuwanie tokarki w skrzyni.
Na bokach skrzyni umieszczone są napisy o zachowaniu się i bezpieczeństwie w czasie transportu.
Po stwierdzeniu, że skrzynia nie jest uszkodzona, można przystąpić do rozpakowania obrabiarki i jej wyposażenia przez demontaż desek z boków skrzyni, pozostawiając obrabiarkę na podstawie skrzyni. Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość skrzyni, wg karty przewozowej, a ewentualne braki względnie uszkodzenia, które nastąpiły w czasie transportu do zakładu, stwierdzić komisyjnie. Sporządzony protokół przesłać do zakładu produkującego obrabiarkę.