2. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA

Podane w niniejszym dziale informacje potrzebne są technologowi do wytypowania wyposażenia potrzebnego do obróbki określonego przedmiotu obrabianego oraz prawidłowego zaprojektowania procesu technologicznego.

  • 1. Szkice przestrzeni roboczej obejmujące ważniejsze wymiary potrzebne przy projektowaniu procesu technologicznego podaje rys. 01
  • 2. Wyposażenie normalne i specjalne (rozdział 1 pkt. 1.4 i 1.5)
  • 3. Zakres obrotów wrzeciona, wielkości posuwów roboczych suportu i nacinanych gwintów podane są w rozdziale 1 pkt. 1.3
  • 4. Uzyskiwana dokładność obróbki i chropowatość obrabianych powierzchni:
    dokładność - 8 klasa

    chropowatość 1,25