4.2 Instrukcja obsługi

4.2.1 Elementy obsługi i kontroli

Miejsce zamocowania Oznaczenie Elementy obsługi Nr figury
Obrabiarka 10 Wyłącznik główny załącza obrabiarkę do sieci 01
Obrabiarka Gniazdo wtykowe 24 V 01
Pulpit sterowniczy 27 Dźwignia załączenia i zmiany kierunku obrotów wrzeciona posiada następujące położenia
załącza prawe obroty wrzeciona
załącza lewe obroty wrzeciona
02
Napęd 10 Dźwignia do luzowania pasków napędu głównego 10
Wrzeciennik 1 Dźwignia zacisku materiału prętowego we wrzecionie 02
Wrzeciennik 3 Dżwignia posuwów i gwintów posiada następujące położenia
1:1 - załączone posuwy do toczenia gwintów
1:8 - załączone posuwy robocze
02
Gitara 27 Nakrętki mocujące koła zmianowe gitary 05
Gitara 26 Nakrętka mocująca jarzmo gitary 05
Gitara 25 Nakrętka zaciskająca wałek pośredni gitary 05
Skrzynka posuwów Dźwignia zmiany kierunku przesuwu suportu wzdłużnego posiada następujące pozycje:
przesuw prawy
przesuw lewy
Zamek 2 Koło do ręcznego przesuwu suportu wzdłużnego 8
Zamek 1 Dźwignia załączająca posuw mechaniczny suportu wzdłużnego posiada następujące położenia:
załączony
wyłączony
8
Suport poprzeczny 2 Kółko do ręcznego przesuwu wzdłużnego suportu 06
Suport poprzeczny 14 Rączka do ręcznego przesuwu suportu narzędziowego 07
Suport poprzeczny 22 dźwignia do obrotu i zacisku imaka narzędziowego 07
Suport poprzeczny 26 Śruby (8 szt.) do mocowania narzędzia 07
Konik 14 Kółko do ręcznego wysuwu tulei konika 08
Konik 15 Dźwignia do zacisku tulei konika 08
Konik 17 Dźwignia do zacisku konika na prowadnicach łoża 08

4.2.2 Przygotowanie obrabiarki do pracy

Przystępując do przygotowania obrabiarki do pracy należy nasmarować wszystkie punkty wg planu smarowania rys. 16.
Zamknąć drzwi osłaniające napęd i gitarę oraz osłonę uchwytu.

4.2.2.1 Mocowanie narzędzi skrawających
4.2.2.1.1 Mocowanie noży skrawających na suporcie rys.07
Czynności związane z mocowaniem narzędzi:
- wyłączyć obroty wrzeciona
- zluzować śruby - 26
- włożyć w gniazdo imaka narzędziowego noże, ustawiając je w ten sposób, aby wierzchołek ostrza noża znajdował się dokładnie w osi wrzeciona (regulacja przez dobór podkładek).
Uwaga: wskazane jest stosowanie wysięgu noża nie więcej niż 1,5 wysokości trzonka.
4.2.2.1.2 Mocowanie narzędzia skrawającego w pinoli konika rys. 08
Czynności związane z mocowaniem narzędzia:
- w otwór pinoli konika włożyć narzędzie skrawające (mocowanie bezpośrednie lub z tulejkami redukcyjnymi)
- zluzować dźwignię 17 i przesunąć konika do wrzeciona tak, aby ostrze znajdowało się w bezpośredniej odległości od przedmiotu obrabianego przy minimalnym wysuwie pinoli

- zacisnąć dźwignię 17
Uwaga: wybicie narzędzia z gniazda pinoli następuje przez wycofanie pinoli w krańcowe tylne położenie kółkiem. W krańcowym położeniu pinoli obicie narzędzia do gniazda jest niemożliwe i dlatego należy wysunąć pinolę przed włożeniem narzędzia nieco do przodu.

4.2.2.2 Mocowanie przedmiotu obrabianego
Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbywać się:
- w uchwycie samocentrującym PUTm-80 z podparciem na kle konika lub bez podparcia
- w kłach z zabierakiem i tarczą zabierakową
- w tulejach zaciskowych (wyposażenie specjalne)
W/w sposoby mocowania przedmiotów są proste i nie wymagają szczegółowych wyjaśnień.

4.2.2.3 Ustawienie prędkości obrotowej wrzeciona rys. 02
Ustawienie prędkości obrotowej wrzeciona polega na zmianie położenia pasków klinowych w przekładniach pasowych po zluzowaniu dźwigni 10.
Zmianę prędkości obrotowej wrzeciona odpowiednio dla danej pracy dokonuje się na podstawie tabelki rys. 15, z której odczytuje się w jakich położeniach powinny znajdować się paski klinowe.
Uwaga: przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić ustawienie żądanej prędkości obrotowej wrzeciona. Porównać położenie pasków klinowych przekładni pasowych z tabliczką umieszczoną na drzwiach.

4.2.2.4 Ustawienie wartości posuwów suportu
Ustawienie wartości posuwów suportu polega na ustawieniu dźwigni w pozycji 1:8 oraz ewentualnej zmianie kół zębatych w gitarze. Przed nastawieniem posuwu roboczego należy sprawdzić, jakie koła zmianowe znajdują się w gitarze.

4.2.2.4 Ustawienie wartości skoku nacinanych gwintów rys. 15
Ustawienie wartości skoków nacinanych gwintów polega na doborze kół zębatych gitary.