3.4 Ustawienie

Obrabiarkę ustawić na odpowiednio przygotowanym fundamencie lub bezpośrednio na betonowej podłodze, która nie może stanowić źródła drgań.
W otwory dolnej części nogi stołu włożyć kompletne śruby fundamentowe i ustawić obrabiarkę na całkowicie stwardniałym fundamencie czy betonowej podłodze.
Następnie wypoziomować obrabiarkę w kierunku podłużnym i poprzecznym przy pomocy klinów.
Wypoziomowanie obrabiarki sprawdzić poziomicą o dokładności +- 0,04 mm/m.


Po wypoziomowaniu obrabiarki studzienki fundamentowe z umieszczonymi w nich śrubami fundamentowymi wypełnić zaprawą cementową. Po dwóch tygodniach sprawdzić ponownie wypoziomowanie obrabiarki i dokręcić nakrętki śrub fundamentowych.
Wolną przestrzeń między fundamentem, a podstawą obrabiarki wypełnić zaprawą cementową "podlewką".