Tokarka stołowa TSA - 16 DTR (Dokumentacja Techniczno - Ruchowa)

 • 1. Charakterystyka techniczna
  • Przeznaczenie
  • Opis konstrukcji
  • Wielkości charakterystyczne
  • Wyposażenie normalne
  • Wyposażenie specjalne
 • 2. Charakterystyka technologiczna
 • 3. Przygotowanie do uruchomienia
  • Rozpakowanie i transport wewnątrz zakładu
  • Fundament
  • Odkonserwowanie
  • Ustawienie
  • Przyłączenie do sieci zasilającej
  • Wstępne uruchomienie obrabiarki
 • 4. Instrukcja użytkowania
  • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Instrukcja obsługi
  • Instrukcja smarowania obrabiarki
 • 5. Instrukcja remontowa
  • Ewidencja czasu pracy
  • Konserwacja
  • Smarowanie
  • Remont
  • Części zapasowe
 • 6. Materiały uzupełniające
  • Zalecenia bezpieczeństwa pracy
  • Karta sprawdzenia dokładności Tokarki Stołowej typu TSA - 16
  • Spis rysunków
  • Remont
  • Części zapasowe
ZałącznikWielkość
rys01.gif233.84 KB
rys02.gif270.54 KB
rys03.gif196.66 KB
rys04.gif131.26 KB
rys05.gif98.6 KB
rys06.gif131.7 KB
rys07.gif194.79 KB
rys08.gif76.73 KB
rys09.gif57.53 KB
rys10.gif213.1 KB
rys15_1.gif258.35 KB