2. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA

Podane w niniejszym dziale informacje potrzebne są technologowi do wytypowania wyposażenia potrzebnego do obróbki określonego przedmiotu obrabianego oraz prawidłowego zaprojektowania procesu technologicznego.