Tokarka stołowa TSA - 16 DTR (Dokumentacja Techniczno - Ruchowa)

ZałącznikWielkość
rys01.gif233.84 KB
rys02.gif270.54 KB
rys03.gif196.66 KB
rys04.gif131.26 KB
rys05.gif98.6 KB
rys06.gif131.7 KB
rys07.gif194.79 KB
rys08.gif76.73 KB
rys09.gif57.53 KB
rys10.gif213.1 KB
rys15_1.gif258.35 KB

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1.1. Przeznaczenie

Tokarka stołowa typu TSA-16 przeznaczona jest do drobnych robót tokarskich, wiertarskich i innych. Szybkości wrzeciona dostosowane są nie tylko do obróbki metali lecz także do drewna i tworzyw sztucznych.
Wyposażenie tokarki w skrzynkę posuwów typu Nortona oraz gitarę pozwala na nacinanie gwintów metrycznych i calowych. Przez dodatkowe wyposażenie specjalne możliwości produkcyjna tokarki zostały poważnie zwiększone.

1.2. Opis konstrukcji i zasada działania tokarki

Łoże

Łoże tokarki o pryzmatycznych i płaskich prowadnicach o budowie skrzynkowej wewnątrz użebrowanej, spoczywa na dwóch nogach przymocowanych śrubami. Nogi wraz z wanna na wióry przykręcona są do drewnianej płyty stołu szafkowego. Wewnętrzne prowadnica służą do ustawienia wrzeciennika i konika (również do przesuwania), a zewnętrzne do przesuwania suportu.

Wrzeciennik rys. 02

Korpus wrzeciennika o budowie skrzynkowej przymocowany jest do łoża 3 rys. 01 przy pomocy śrub dwustronnych 21, nakrętek 20 i płytek 22. Wrzeciono 12 wykonane jest z otworem przelotowy fi 17,5mm dla mocowania materiału prętowego. Wrzeciono posiada stożek wewnętrzny 1:20 dla osadzania tulejki redukcyjnej o stożku Morse'a Nr 1. W przedniej części wrzeciono ułożone jest w regulowanym łożysku ślizgowym (brązowym) osadzony w otworze stożkowy korpusu wrzeciennika. W tylnej części wrzeciono jest ułożone w łożyskach tocznych: rolkowo-stożkowym lub kulkowym jednorzędowym.
Siły osiowe przenosi łożysko oporowe kolkowe tak dla wykonania jednego jak i drugiego. Wrzeciono w przedniej części jest hartowane.
Na wrzecionie na zewnątrz korpusu wrzeciennika zamocowane jest czterostopniowe koło pasowe, otrzymujące napęd od przystawki.
Wewnątrz korpusu na wrzecionie zamocowane jest koło zębate 16, z którego przenoszone są obroty przez koło zębate 13 gitary i nawrotnicę 5 na wałek 6
Z wałka 6 przez koło zębate wymienne na gitarze 4 rys. 05 obroty przenoszone są na wałek skrzynki posuwów 8 rys. 04.
Brązowa nawrotnica osadzona jest na wałku obrotowym 6, a na jej wystających czopach obracają się koła zębate pośrednie.
Wałek 6 ułożyskowany jest w łożyskach tocznych. Zazębianie kół zębatych nawrotnicy, jak i ich uzębienie z kołem zębatym na wrzecionie odbywa się przy pomocy dźwigni 25. Ich wzajemne położenie ustalamy przy pomocy zatrzasku 27, który swym czopem wchodzi w jedno z nawierconych gniazd w korpusie wrzeciennika.
Zmianę zakresów obrotów wrzeciona uzyskujemy przez przekładanie pasków z silnika na przystawkę oraz z przystawki na wrzeciono.

Mechanizm zaciskowy rys. 03

Uchwyt w połączeniu z tulejkami zaciskowymi służy do szybkiego zaciskania materiału w czasie ruchu obrabiarki.
Zaciskanie materiału w czasie ruchu obrabiarki dokonuje się przy pomocy tulejki 9, którą przesuwana dźwignia 1 nachodzi na kulki umieszczone obwodowo między stożkową częścią tulejki oporowej, a stożkiem w końcu tulejki 8.
Kulki działają na tulejkę przesuwnie, a ta za pomocą tulei dystansowej powoduje przesunięcie tulei zaciskowej. Tuleja przesuwna 9 jak i tuleja 8 osadzone są na tulejce oporowej 10, zamocowanej na wolnym końcu wrzeciona 12 (rys. 02). Do przesuwania tulejki 9 poprzez kamienie osadzone w niej, służy dźwignia z gałką 4.
Dźwignia 1 osadzona jest wahliwie na sworzniu 3 zamocowanym we wsporniku 22 przykręconym do boku korpusu wrzeciennika 1 (rys. 02).
Komplet tulejek zaciskowych dostarczonych jako wyposażenie specjalne, zezwala na zaciskanie prętów od 3 do 12 mm co 1 mm.
Zastosowanie konika z głowicą rewolwerową znacznie przyspiesza obróbkę większej ilości drobnych przedmiotów.

Skrzynka posuwów (Nortona) rys. 04

Z wałka skrzynki posuwów 8 otrzymującego obroty za pośrednictwem gitary, obroty przenoszone są przez koło zębate na koło pośrednie znajdujące się w przesuwnej dźwigni 2 na jedno z kół zębatych w układzie Nortona, osadzonych na wałku 7.
Następnie przy pomocy sprzęgiełka 5 obroty przenoszone są na śrubę pociągową 20. Skrzynka posuwów daje przy toczeniu 9 różnych posuwów, zupełnie niezależnie od kół zębatych na gitarze.
Do nacinania zaś gwintów służy gitara z kompletem kół zmiennych.

Gitara rys. 05

Gitara zamocowana jest na wałku 8, osadzonym w korpusie skrzynki posuwów 04. Dobór kół zębatych do nacinania gwintów metrycznych oraz calowych, jak i układ dla zamocowania na tokarce podano na rys. 15. Zakres nacinanych gwintów calowych wynosi od 6 do 352 zwojów na 1 cal.

Zamek rys. 06

Posuw mechaniczny zamka uzyskujemy od śruby pociągowej z gwintem trapezowym 6 zwojów na 1 cal przez nakrętkę dzieloną 4 osadzoną na niej, a zamocowaną w płycie zamka 16.
Włączenie i wyłączenie posuwu mechanicznego w czasie pracy dokonuje się dźwignią ręczną 1 zamykającą lub otwierającą nakrętkę dzieloną 4. Ręczny posuw suportu po łożu dokonuje się po otwarciu nakrętki dzielonej przy pomocy kółka ręcznego 2 oraz kół zębatych współpracujących ze śrubą pociągową, która wykorzystywana jest jednocześnie jako zębatka.
Dla uniknięcia wycierania się śruby przy posuwie ręcznym suportu śrubę unieruchamia się dźwignią.
W czasie mechanicznego posuwu suportu kółko 2 do ręcznego posuwu można wyłączyć przez jego poosiowe przesunięcie.

Suport rys. 07

Płyta suportowa z zamocowanym do niej zamkiem rys. 06 przesuwa się po dwóch zewnętrznych prowadnicach łoża pryzmatycznej i płaskiej.
Ruch wzdłużny po łożu otrzymujemy od śruby pociągowej. Suport dolny 2 osadzony jest na płycie suportowej 1 i otrzymujemy przesuw poprzeczny w stosunku do kierunku płyty suportowej, przy pomocy śruby pociągowej 8 pokręcanej korbką 15.
Skręt 3 osadzony na suporcie dolnym 2 zezwala na ustawienie suportu górnego 4 z zamocowanym na nim imakiem nożowym 21 na dowolny kąt od 0 do 60 stopni w obu kierunkach kątowych dla toczenia krótkich stożków.
Przy toczeniu stożków przesuw górnego suportu, osadzonego na prowadnicach skrętu 3, uzyskujemy przy pomocy śruby pociągowej 9 przez pokręcenie korbki 14 zamocowanej na jej wolnym końcu - po uprzednim wyłączeniu śruby pociągowej. Śruby pociągowe do przesuwu dolnego suportu, jak i do przesuwu górnego suportu posiadają nastawne skale co 0,05 mm, zezwalając na dokładne ustalenie średnicy toczonego przedmiotu.
W płycie suportowej 1 zastosowano wkładki filcowe dla równomiernego smarowania prowadnic łoża w czasie ruchu suportu.
Luzy na prowadnicach usuwane są przy pomocy regulowanych klinów 16 i 17.

Imak 4-ro nożowy rys. 07

Imak 4-ro nożowy 21 wykonany ze stali w formie czworokątnej wieżyczki osadzony jest obrotowo na sworzniu 23 zamocowany na stałe w suporcie górnym 4. Prawidłowość ustawienia i sztywność jego w czasie pracy zapewniona jest przez zatrzask 33 zamocowany w suporcie górnym.
Przy nastawieniu, a następnie zamocowaniu, imak wchodzi jednym z czterech wyjęć wykonanych co 90 stopni w jego podstawie na zatrzask. Dociśnięcie imaka do suportu dokonujemy przez pokręcenie rączki 22 mocno do oporu. Rączka 22 osadzona jest na gwincie sworznia 23. Dla ustalenia położenia i zamocowania imaka do następnej operacji zwalniamy go przez częściowe odkręcenie rączki 22 ze sworznia 23.
Zwolniony imak, odpychany sprężyną 29 od suportu górnego schodzi z zatrzasku 33 zezwalając na przekręcenie go ręcznie w nowe położenie. Noże mocowane są śrubami o łbach kwadratowych.

Konik rys. 08

Dla zamocowania i ustawienia konika w osi wrzeciona służą wewnętrzne pryzmatyczne i płaskie prowadnice łoża.
Korpus konika 1 umieszczony jest na przesuwnej płycie 2 mocowanej łącznie z korpusem do łoża tokarki.
Korpus konika jest przesuwany i ustalany na płycie 2 w poprzek łoża przy pomocy wkrętów 20. Urządzenie to zezwala na toczenie długich stożków.
Prostopadłość przesuwu konika zapewnia występ prowadzony w rowku płyty 2. Konik mocujemy do pryzm przy pomocy płytki 10 wspartej o dolne krawędzie prowadnic łoża, dociskanej przez regulowane cięgno 6 współpracujące z wałkiem mimośrodowym 8 osadzonym w korpusie konika, a obracanym w czasie mocowania dźwignią 13. Przesunięcie korpusu konika od osi wrzeciona dokonujemy przez wkręty 20 osadzone w płycie 2, a działające na sworzeń wkręcony w korpus konika. W korpusie konika osadzona jest przesuwna tuleja 5 ze stożkiem Morse'a Nr 1 dla kła.
Przesuw tulei otrzymujemy przez pokręcenie śruby pociągowej 4 korbą 14.
Stałe położenie wysuniętej tulei zabezpiecza tulejka zaciskowa 7, pociskana pokrętną rączką 15 osadzoną na wkręcie 12 wkręconym w korpusie konika.
Tuleja zabezpieczona jest w czasie przesuwu od obrócenia się przy pomocy wkrętu 16 wchodzącego swoim zakończeniem w wyfrezowany kanał wzdłużny na tulei, a osadzonego w korpusie konika.
Dla wysunięcia kła z gniazda tulei wsuwamy ją w korpus konika przez pokręcenie śruby pociągowej, która swoim zakończeniem wyciska kieł ze stożka.

Podtrzymka stała rys. 09

Okular posiada trzy szczęki 2 regulowane śrubami 3 i zabezpieczone nakrętką 4. Korpus mocowany jest do pryzmatyczno-płaskich prowadnic łoża, przeznaczonych dla wrzeciennika i konika, przy pomocy płytki 5 dociskanej do spodnich krawędzi łoża śrubą zamocowaną na stałe w podstawie okulara.

Stół szafkowy rys. 01

Stół szafkowy jako podstawa tokarki przeznaczony jest do umieszczenia w nim napędu, jak i do przechowywania oprzyrządowania i narzędzi. Stół tokarki posiada szkielet wykonany z kątowników, a ścianki z blachy stalowej.
Na drewnianej płycie stołu szafkowego umocowana jest tokarka wraz z wanną, a pod spodem płyty w szafce przymocowane są sanie dla silnika elektrycznego.
Do półki znajdującej się wewnątrz szafki przymocowana jest przystawka napędu.

Napęd rys. 10

Tokarka otrzymuje napęd od silnika elektrycznego. Obroty z silnika przenoszone są na przystawkę, a stamtąd na wrzeciono przy pomocy wielostopniowych kół pasowych i pasów klinowych.
Wałek przystawki 7, na którego obu końcach zamocowane są koła pasowe 3 i 4 obraca się w łożyskach bocznych osadzonych w wychylnym ramieniu 1. Naprężenia pasków między silnikiem, a przystawką dokonuje się przez przesuwanie silnika po saniach. Naprężenie pasków, przenoszących obroty z koła pasowego przystawki na koło pasowe wrzeciona, regulujemy wychyleniem ramienia 1 osadzonego na wałku w podstawie 2.
Ustalenie położenia ramienia 1 po napięciu pasków dokonujemy przez cięgno 9 osadzone w nim, a ustalone w sworzniu 8 przy pomocy nakrętek.
W podstawie 2 osadzona jest tuleja 12, w której zamocowany jest mimośrodowo sworzeń 8. Przez częściowe obrócenie tulei 12 dźwignią ręczną 10 ku górze całkowicie zwalniamy paski od naprężenia, co pozwala na swobodne naprężanie ich na innej średnicy kół pasowych. Do ponownego naprężenia pasków przesuwamy dźwignię ręczną 10 ku dołowi, aż do oparcia się wkręta w kanale tulei 12 ustalającego jej położenie.
Mimośrodowe ustawienie otworu dla sworznia 8 w stosunku do kanału poza punkt martwy gwarantuje niezmienne napięcie pasków w czasie pracy.

Konik rewolwerowy rys. 11

Korpus konika 1 mocuje się na wewnętrznej pryzmatycznej i płaskiej zewnętrznej prowadnicy łoża przy pomocy płytki 8 i dwóch śrub. Przesuwna tuleja 6, osadzona w otworze korpusu konika posiada w jednym końcu gniazdo stożkowe Morse'a Nr 2, a na drugim końcu obejmę dźwigniową 5 z osadzoną w niej rączką 15. Na obrobionej piaście korpusu konika osadzone jest ramię 4 połączone z obejmą dźwigniową 5 łącznikami 13 i 14.
Przesuw tulei uzyskujemy rączką 15 przez wychylenie obejmy dźwigniowej 5 ustalonej w nawierceniach stożkowych tulei przy pomocy śrub wkręconych w obejmę 5 i zabezpieczonych nakrętkami. W gniazdo tulei mocujemy trzpień 7 z głowicą rewolwerową.
Głowica składa się z obsady 2 osadzonej na trzpieniu 7, oraz trzpieniu 9 osadzonym w obsadzie głowicy, na którym mocuje się głowicę narzędziową 3.
W otworach głowicy narzędziowej osadza się narzędzia i mocuje się je wkrętami. Głowica narzędziowa prowadzona jest w otworze cylindrycznym obsady 2, mocowana na trzpieniu 7 i osadzona na stożku pinoli 6. Dla wykonania następnej operacji unosimy głowicę z narzędziami, naciskając trzpień 9 do zwolnienia jej z kołka, przykręcamy ją naprowadzając na dalszy następny otwór i opuszczamy. Sprężyna 16 osadzona na trzpieniu 9 ustali głowicę na kołku i dociśnie do stożka centrującego .

Suport obcinający rys. 12

Dolną płytę suportową 1 mocuje się na zewnętrznych pryzmatyczno-płaskich prowadnicach łoża przy pomocy śrub oraz listew 10 i 11. Górna płyta suportowa 2 prowadzona jest po prowadnicach skośnych dolnej płyty suportowej. Przesuw płyty górnej dokonuje się przez pokręcenie dźwigni 4, osadzonej na wolnym końcu wałka, na którym zamocowane jest koło zębate 5 działające na zębatkę 6 przykręcone do płyty suportu górnego. Wałek 3 osadzony jest obrotowo w dolnej płycie suportu.
Rączkę dźwigni 4 nastawia się w dowolnym położeniu, wygodnym dla obserwującego oraz ustala się jej położenie przy pomocy śruby zaciskowej.
Imak przedni 8 mocuje się w poprzecznym rowku teowym płyty górnej suportu 2 przy pomocy śrub 12 i nakrętek.
Imak tylny 9 mocuje się w wzdłużnym rowku teowym płyty górnej suportu 2 przy pomocy śrub 13 i nakrętek.
Wykonane rowki teowe są prostopadłe względem siebie i zezwalają na dowolne wzajemne nastawienie i ustawienie imaków 8 i 9.
Noże w imakach mocujemy przy pomocy śrub dociskowych.
Przesuw górny płyty suportowej 2 ogranicz się w dwóch kierunkach nastawianych zderzakami śrubowymi.
Ruch noża do przedmiotu obrabianego, zamocowanego w przednim imaku 8 ogranicza nakrętka ustawiana na śrubie zderzakowej 14 zamocowanej w dolnej płycie suportu 1.
Ruch noża do przedmiotu obrabianego, zamocowanego w imaku tylnym 9 ogranicza śruba zderzakowa 15 zamocowana w górnej płycie suportu i zabezpieczona nakrętką.

Zespół narzędzi do obróbki drewna rys. 13

Korpus wspornika 1 mocuje się w dowolnym miejscu i położeniu do łoża przy pomocy płytki 6 i śruby dwustronnej 5 z nakrętką.
Spód korpusu wspornika opiera się o górną płaszczyznę zewnętrznej pryzmy łoża. Dla wyrównania poziomu prowadnic zastosowana nastawialną płytkę 4 zawsze wspartą o płaskie prowadnice łoża, a zamocowaną do korpusu 1 śrubą 7.
W korpusie osadzony jest nastawialny na wysokość i pod kątem do materiału wspornik 2 zezwalający na wygodne oparcie noża w czasie toczenia. Ustala się go śrubą zaciskową 3.

1.3. Wielkości charakterystyczne

Maksymalna średnica toczenia nad łożem 160 mm
Maksymalna średnica toczenia nad suportem 62 mm
Wznios kłów 80 mm
Rozstaw kłów 380 mm
Ilość prędkości wrzeciona 8
Zakres obrotów wrzeciona (obr. / min) 100, 160, 240, 360, 400, 640, 960, 1430
Ilość posuwów 9
Zakres całkowity posuwów 0,05 - 3 mm
Zakres nacinanych gwintów metrycznych 0,2 - 3 mm
Zakres nacinanych gwintów calowych 6 - 352 z/1 cal
Prześwit tulejek zaciskowych 3 - 12 mm
Stożek wrzeciona 1:20, fi 19,6
Stożek tulei wrzeciona i konika Morse'a Nr 1
Moc silnika napędowego 0,37 KW
Obroty silnika napędowego 1400 obr/min
Ciężar obrabiarki (około) 150 kg
Powierzchnia zajmowana 1260 x 600 mm

1.4. Wyposażenie normalne

 1. Podtrzymka stała
 2. Mechanizm zaciskowy
 3. Tarcze zabierakowe
 4. Zespół kłów z tulejką redukcyjną
 5. Zespół narzędzi do obsługi tokarki
 6. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

1.5. Wyposażenie specjalne

 1. Zespół narzędzi do obróbki drewna
 2. Suport obcinający
 3. Konik rewolwerowy
 4. Podtrzymka przesuwna
 5. Uchwyt samocentrujący z tarczą

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA

Podane w niniejszym dziale informacje potrzebne są technologowi do wytypowania wyposażenia potrzebnego do obróbki określonego przedmiotu obrabianego oraz prawidłowego zaprojektowania procesu technologicznego.

3. PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA

3.1 Rozpakowanie i transport wewnątrz zakładu

W celu zabezpieczenia obrabiarki przed uszkodzeniem w czasie transportu przewozi się ją w skrzyni drewnianej. Wyposażenie zapakowane jest oddzielnie, przymocowane do dna skrzyni. Przez odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwia się przesuwanie tokarki w skrzyni.
Na bokach skrzyni umieszczone są napisy o zachowaniu się i bezpieczeństwie w czasie transportu.
Po stwierdzeniu, że skrzynia nie jest uszkodzona, można przystąpić do rozpakowania obrabiarki i jej wyposażenia przez demontaż desek z boków skrzyni, pozostawiając obrabiarkę na podstawie skrzyni. Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość skrzyni, wg karty przewozowej, a ewentualne braki względnie uszkodzenia, które nastąpiły w czasie transportu do zakładu, stwierdzić komisyjnie. Sporządzony protokół przesłać do zakładu produkującego obrabiarkę.

3.2 Fundament

Fundament pod obrabiarkę wykonać wg załączonego rys. 01. Posadowić fundament, wg planu usytuowania zachowując przewidziane przepisami odległości obrabiarki od sąsiadujących z nią innych obrabiarek lub urządzeń transportowych i przejść.
Minimalna odległość fundamentu od konstrukcji budynku lub innego fundamentu (nie stanowiących źródeł drgań) może ograniczyć się do kilkudziesięciomilimetrowej szczeliny wypełnionej miękkim materiałem tłumiącym drgania.

3.3 Odkonserwowanie

Odkonserwowanie obrabiarki należy dokonać przed ustawieniem jej na fundamencie.
Usunąć warstwę konserwacyjną i zanieczyszczenia z chronionych powierzchni obrabiarek, używając do tego miękkich szmat zwilżonych zmywaczem naftowym 'Antykor' - PN-71/C-96043.
Szczególnie starannie oczyścić prowadnice oraz wszystkie powierzchnie ślizgowe.
Oczyszczone powierzchnie ślizgowe należy dokładnie wytrzeć suchymi szmatami, a następnie lekko nasmarować używając do tego celu oleju maszynowego 26.

3.4 Ustawienie

Obrabiarkę ustawić na odpowiednio przygotowanym fundamencie lub bezpośrednio na betonowej podłodze, która nie może stanowić źródła drgań.
W otwory dolnej części nogi stołu włożyć kompletne śruby fundamentowe i ustawić obrabiarkę na całkowicie stwardniałym fundamencie czy betonowej podłodze.
Następnie wypoziomować obrabiarkę w kierunku podłużnym i poprzecznym przy pomocy klinów.
Wypoziomowanie obrabiarki sprawdzić poziomicą o dokładności +- 0,04 mm/m.

Po wypoziomowaniu obrabiarki studzienki fundamentowe z umieszczonymi w nich śrubami fundamentowymi wypełnić zaprawą cementową. Po dwóch tygodniach sprawdzić ponownie wypoziomowanie obrabiarki i dokręcić nakrętki śrub fundamentowych.
Wolną przestrzeń między fundamentem, a podstawą obrabiarki wypełnić zaprawą cementową "podlewką".

3.5 Przyłączenie do sieci zasilającej

Obrabiarka przystosowana jest do zasilania jej napięciem 3x 380/200 V 50 Hz; dopuszcza się wahania napięcia w granicach 5% napięcia znamionowego.
Aparatura elektryczna umieszczona jest w szafce obrabiarki. Dopływ z sieci zasilającej należy doprowadzić na zaciski RSTO przewodem o przekroju 1,5 mm2. W szafce umieszczony jest wkręt zerujący "0" dla przyłączenia przewodu zerującego z sieci bezpośrednio uziemionym przewodem zerowym.
W przypadku stosowania przez użytkownika uziemień ochronnych w sieci bez bezpośrednio uziemionego przewodu zerowego, należy podłączyć przewód uziemiający uziomu ze śrubą uziemiającą, umieszczoną na podstawie obrabiarki i oznaczoną tabliczką ze znakiem "uziemienie".

Dostarczona tokarka typu TSA-16 instalowana w miejscu eksploatacji musi być dodatkowo wyposażona w odłącznik dopływu zasilania całego wyposażenia elektrycznego obrabiarki dla:
- przeprowadzenia okresowego oczyszczenia
- dokonania potrzebnych przeglądów i napraw
- dłuższych przerw w pracy.
Odłącznik dopływu zasilania musi zabezpieczyć odłączenie od sieci za pomocą ręcznego przestawienia dźwigni całe wyposażenie elektryczne obrabiarki.
Dopuszcza się dla tej obrabiarki zasilanie poprzez gniazdo wtykowe, a odłączenie od sieci przez wyjęcie wtyczki.

3.6 Wstępne uruchomienie obrabiarki

Warunkiem umożliwiającym przystąpienie do wstępnego uruchomienia jest wykonanie następujących czynności:
- wymienionych w punktach 1-5 rozdziału 3
- wymienionych w planie smarowania rys. 16
- uruchamiający zapoznany jest z DTR, a zwłaszcza z Instrukcją obsługi rozdz. 4 niniejszej DTR.

Przystępując do wstępnego uruchomienia należy:
- przeprowadzić sprawdzenie kierunku ruchu obrotów silnika. Właściwy kierunek obrotów silnika napędu głównego jest zagwarantowany prawym kierunkiem obrotów wrzeciona (patrząc od strony gitary)
- przygotować obrabiarkę do pracy zgodnie z wytycznymi, podanymi w rozdziale 4 - Instrukcja obsługi pkt 2.2.
Próbne uruchomienie obrabiarki przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale 4 pkt 2.

4 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

4.1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy

Ustawić obrabiarkę w odpowiednim pomieszczeniu, zapewniając obsługującemu wygodny i bezpieczny dostęp do elementów obsługi oraz dostęp do pokrywy osłon i drzwiczek otwieranych przy regulacji, smarowaniu i przeglądach. Uziemić, względnie zerować obrabiarkę. Zapewnić należyte oświetlenie miejsca pracy. Obsługę obrabiarki powierzyć osobom po odpowiednim przeszkoleniu.

Wstępne uruchomienie obrabiarki powierzyć osobie o dużych umiejętnościach i doświadczeniu w tej dziedzinie. Przed uruchomieniem obrabiarki sprawdzić właściwe ustawienia elementów (pokręteł, dźwigni, przełączników - patrz instrukcja obsługi rozdział 4 pkt 2.1).

Przed uruchomieniem obrabiarki zamknąć drzwiczki stołu i szufladę oraz osłony, osłaniając się przed wiórami i odpryskami. Obsługujący obrabiarkę powinien nosić ściśle opięte ubranie ochronne, aby wykluczyć możliwość pochwycenia go przez elementy wirujące.

Uruchomić obrabiarkę zgodnie z instrukcją obsługi rozdział 4 pkt 2. W przypadku nieprawidłowej pracy obrabiarki wyłączyć ją i zameldować o tym przełożonemu.

Wymianę narzędzi skrawających przeprowadzać tylko po zatrzymaniu obrabiarki.

Sprawdzanie i smarowanie obrabiarki przeprowadzać po jej zatrzymaniu. Utrzymywać czystość i porządek wokół obrabiarki (usuwać rozlany olej itp.).

Wszelkiego rodzaju naprawy mechanizmów oraz instalacji elektrycznej mogą przeprowadzać tylko osoby to tego upoważnione, po wyłączeniu prądu do obrabiarki

W czasie ustawienia, regulacji lub napraw obrabiarki ubezpiecza się znakami ostrzegawczymi "Nie włączać".

4.2 Instrukcja obsługi

4.2.1 Elementy obsługi i kontroli

Miejsce zamocowania Oznaczenie Elementy obsługi Nr figury
Obrabiarka 10 Wyłącznik główny załącza obrabiarkę do sieci 01
Obrabiarka Gniazdo wtykowe 24 V 01
Pulpit sterowniczy 27 Dźwignia załączenia i zmiany kierunku obrotów wrzeciona posiada następujące położenia
załącza prawe obroty wrzeciona
załącza lewe obroty wrzeciona
02
Napęd 10 Dźwignia do luzowania pasków napędu głównego 10
Wrzeciennik 1 Dźwignia zacisku materiału prętowego we wrzecionie 02
Wrzeciennik 3 Dżwignia posuwów i gwintów posiada następujące położenia
1:1 - załączone posuwy do toczenia gwintów
1:8 - załączone posuwy robocze
02
Gitara 27 Nakrętki mocujące koła zmianowe gitary 05
Gitara 26 Nakrętka mocująca jarzmo gitary 05
Gitara 25 Nakrętka zaciskająca wałek pośredni gitary 05
Skrzynka posuwów Dźwignia zmiany kierunku przesuwu suportu wzdłużnego posiada następujące pozycje:
przesuw prawy
przesuw lewy
Zamek 2 Koło do ręcznego przesuwu suportu wzdłużnego 8
Zamek 1 Dźwignia załączająca posuw mechaniczny suportu wzdłużnego posiada następujące położenia:
załączony
wyłączony
8
Suport poprzeczny 2 Kółko do ręcznego przesuwu wzdłużnego suportu 06
Suport poprzeczny 14 Rączka do ręcznego przesuwu suportu narzędziowego 07
Suport poprzeczny 22 dźwignia do obrotu i zacisku imaka narzędziowego 07
Suport poprzeczny 26 Śruby (8 szt.) do mocowania narzędzia 07
Konik 14 Kółko do ręcznego wysuwu tulei konika 08
Konik 15 Dźwignia do zacisku tulei konika 08
Konik 17 Dźwignia do zacisku konika na prowadnicach łoża 08

4.2.2 Przygotowanie obrabiarki do pracy

Przystępując do przygotowania obrabiarki do pracy należy nasmarować wszystkie punkty wg planu smarowania rys. 16.
Zamknąć drzwi osłaniające napęd i gitarę oraz osłonę uchwytu.

4.2.2.1 Mocowanie narzędzi skrawających
4.2.2.1.1 Mocowanie noży skrawających na suporcie rys.07
Czynności związane z mocowaniem narzędzi:
- wyłączyć obroty wrzeciona
- zluzować śruby - 26
- włożyć w gniazdo imaka narzędziowego noże, ustawiając je w ten sposób, aby wierzchołek ostrza noża znajdował się dokładnie w osi wrzeciona (regulacja przez dobór podkładek).
Uwaga: wskazane jest stosowanie wysięgu noża nie więcej niż 1,5 wysokości trzonka.
4.2.2.1.2 Mocowanie narzędzia skrawającego w pinoli konika rys. 08
Czynności związane z mocowaniem narzędzia:
- w otwór pinoli konika włożyć narzędzie skrawające (mocowanie bezpośrednie lub z tulejkami redukcyjnymi)
- zluzować dźwignię 17 i przesunąć konika do wrzeciona tak, aby ostrze znajdowało się w bezpośredniej odległości od przedmiotu obrabianego przy minimalnym wysuwie pinoli

- zacisnąć dźwignię 17
Uwaga: wybicie narzędzia z gniazda pinoli następuje przez wycofanie pinoli w krańcowe tylne położenie kółkiem. W krańcowym położeniu pinoli obicie narzędzia do gniazda jest niemożliwe i dlatego należy wysunąć pinolę przed włożeniem narzędzia nieco do przodu.

4.2.2.2 Mocowanie przedmiotu obrabianego
Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbywać się:
- w uchwycie samocentrującym PUTm-80 z podparciem na kle konika lub bez podparcia
- w kłach z zabierakiem i tarczą zabierakową
- w tulejach zaciskowych (wyposażenie specjalne)
W/w sposoby mocowania przedmiotów są proste i nie wymagają szczegółowych wyjaśnień.

4.2.2.3 Ustawienie prędkości obrotowej wrzeciona rys. 02
Ustawienie prędkości obrotowej wrzeciona polega na zmianie położenia pasków klinowych w przekładniach pasowych po zluzowaniu dźwigni 10.
Zmianę prędkości obrotowej wrzeciona odpowiednio dla danej pracy dokonuje się na podstawie tabelki rys. 15, z której odczytuje się w jakich położeniach powinny znajdować się paski klinowe.
Uwaga: przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić ustawienie żądanej prędkości obrotowej wrzeciona. Porównać położenie pasków klinowych przekładni pasowych z tabliczką umieszczoną na drzwiach.

4.2.2.4 Ustawienie wartości posuwów suportu
Ustawienie wartości posuwów suportu polega na ustawieniu dźwigni w pozycji 1:8 oraz ewentualnej zmianie kół zębatych w gitarze. Przed nastawieniem posuwu roboczego należy sprawdzić, jakie koła zmianowe znajdują się w gitarze.

4.2.2.4 Ustawienie wartości skoku nacinanych gwintów rys. 15
Ustawienie wartości skoków nacinanych gwintów polega na doborze kół zębatych gitary.